Vad är
benartärsjukdom?

Benartärsjukdom är vanligt och innebär att du har kärlkramp i benen. Kärlkrampen beror oftast på åderförkalkning som gör blodkärlen trängre. Förträngningarna gör det svårare för blodet att passera.

Bensmärta
och hjärta

Det är viktigt att behandla benartärsjukdom. Åderförkalkning som är den vanliga grundorsaken, drabbar nämligen i olika grad hela artärsystemet. Då ökar risken för framtida hjärt-kärlhändelser, särskilt om du samtidigt har kärlkramp eller tidigare haft en hjärtinfarkt eller stroke.

Vanliga
symtom

Det kan göra ont att ha benartärsjukdom. Vid claudicatio intermittens är smärtan krampliknande och uppstår framförallt när du rör på dig. En stunds vila brukar hjälpa, men när du på nytt anstränger dig kommer den tillbaka. Symtomen varierar beroende på vilken typ av benartärsjukdom du har.

Gångövningar
som minskar besvären

Enkla gångövningar kan hjälpa dig att minska smärtan och gå längre. Genom att gångträna kan även det allmänna måendet och konditionen förbättras.

Vi sätter fingret på benartärsjukdom

Med rätt behandling lindras besvären och risken för hjärt-kärlhändelse minskar.